فلوسیتوزین‌ | FLUCYTOSINE

نام: فلوسیتوزین‌ موارد مصرف‌: فلوسیتوزین‌ در درمان‌ عفونتهای‌ قارچی‌ و مخمری‌ سیستمیک‌، همراه‌ با آمفوتریسین‌ یا فلوکونازول‌ در درمان‌ مننژیت‌ کرپیتوکوکی‌، کاندیدیاز شدید و سیستمیک‌ ناشی‌ از کاندیدا آلبیکنس‌ (اندوکاردیت‌، پنومونی‌، سپتی‌سمی‌ و عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار) و همراه‌ با آمفوتریسین‌ در درمان‌ سایر عفونتهای‌ طولانی‌ مدت‌ و شدید مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: فلوسیتوزین‌ پس‌ از نفوذ در سلولهای‌ قارچی‌، به‌ ...

ادامه مطلب »

فلوکونازول‌ | FLUCONAZOLE

نام: فلوکونازول‌ موارد مصرف‌: فلوکونازول‌ در درمان‌ عفونتهای‌ قارچی‌ دهان‌ و حلق‌، مری‌، واژن‌ و عفونتهای‌ سیستمیک‌ ناشی‌ از کاندیدا آلبیکنس‌ و در درمان‌ عفونتهای‌ قارچی‌ پوست‌ مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو ممکن‌ است‌ به‌ عنوان‌ جایگزین‌ آمفوتریسین‌ در درمان‌ عفونتهای‌ کریپتوکوکی‌ نیز مصرف‌ شود. فلوکونازول‌ همچنین‌ برای‌ پیشگیری‌ از عود مننژیت‌ کریپتوکوکی‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ ایدز و پیشگیری‌ از ...

ادامه مطلب »

کلوتریمازول‌ | CLOTRIMAZOLE

نام: کلوتریمازول‌ موارد مصرف‌: کلوتریمازول‌ در درمان‌ کاندیدیاز ناشی‌ از کاندیدا آلبیکنس‌ و سایر گونه‌ های‌ کاندیدا، کچلی‌ بدن‌ و ران‌ و پا ناشی‌ از تریکوفیتون‌ روبروم‌، تریکوفیتون‌ منتاگروفیس‌، اپیدرموفیتون‌ فلوکوزوم‌ و میکروسپوروم‌ کانیس‌، تیناورسیکالر (ناشی‌ از پیتی‌روسپوروم‌)، اریپکولار (مالاسزیا فورفور) و در درمان‌ عفونت‌ قارچی‌ اطراف‌ ناخن‌ و کچلی‌ ریش‌ و سر مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: کلوتریمازول‌ ساخت‌ ارگوسترول‌ ...

ادامه مطلب »

آمفوتریسین‌ بی | AMPHOTERICIN B

نام: آمفوتریسین‌ B موارد مصرف‌: آمفوتریسین‌ B در درمان‌ آسپرژیلوز، بلاستومیکوز، کاندیدیاز منتشر، کوکسیدیوئیدومیکوز، کریپتوکوکوز، اندوکاردیت‌ قارچی‌، کاندیدیاز داخلی‌ چشم‌، هیستوپلاسموز، سالک‌، مننژیت‌ قارچی‌، موکورمیکوز، سپتی‌ سمی‌ قارچی‌، اسپوروتریکوز منتشر، عفونتهای‌ قارچی‌ دستگاه‌ ادراری‌ و مننگوآنسفالیت‌ آمیبی‌ اولیه‌ مصرف‌ می‌شود. مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو با اتصال‌ به‌ استرولهای‌ غشای‌ سلولی‌ قارچ‌ و تغییر در قابلیت‌ نفوذ این‌ غشاء و در ...

ادامه مطلب »

دارو های ضد قارچ | ANTIFUNGAL DRUGS

دارو های ضد قارچ با عنوان ANTIFUNGAL DRUGS که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ آمفوتریسین B، فلوکونازول، کلوتریمازول، گریزئوفولوین، فلوکیتوسین، نیستاتین و کتوکونازول می‌ باشد. AMPHOTERICIN B FLUCONAZOLE  CLOTRIMAZOLE GRISEOFULVIN    FLUCYTOSINE NYSTATIN KETOCONAZOLE عفونتهای‌ قارچی‌ اغلب‌ با کاهش‌ مقاومت‌ میزبان‌ همراه‌ است‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ اصلاح‌ این‌ مقاومت‌، دارو درمانی‌ با شکست‌ مواجه‌ خواهد شد. همچنین‌ درمان‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme