اصول کلی تهیه محیط های کشت

اصول کلی تهیه محیط های کشت

اصول کلی تهیه محیط های کشت تهیه و آماده سازی محیط های کشت روش های مختلفی دارد. لازم به ذکر است که برای تهیه محیط های کشت بهتر است بر اساس روش های که بر روی ظروف محیط کشت چاپ شده است عمل شود. در سِوِن لَب ما اصول کلی تهیه محیط های کشت را شرح خواهیم داد پس با سِوِن لَب همراه باشید. شرح ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز

اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری تری گلیسرید در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری تری گلیسرید وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز

اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری گلوکز در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری گلوکز وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ای برمیداریم و به ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری کلسترول در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری کلسترول وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ای برمیداریم و به ترتیب لوله ...

ادامه مطلب »

تغییرات فیزیوپاتولوژیک گلوکز خون

تغییرات فیزیوپاتولوژیک گلوکز خون

تغییرات فیزیوپاتولوژیک گلوکز خون  تعاریف هایپرگلایسمی (Hyperglycemia) به معنی افزایش قند خون است. هیپرگلیسمی وضعیتی است که در آن مقادیر زیاده از حد گلوکز در پلاسمای خون موجود است. به طور کلی مقادیر گلوکز بالای ۲۰۰ میلی‌ گرم در دسی‌ لیتر را شامل می‌شود. اگر قند خون به طور مداوم (حتی ناشتا) بالای ۱۰۰ تا ۱۲۶ میلی‌ گرم در دسی‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme